Lyse og arealeffektive kontorlokaler som kan tilpasses de fleste behov uten større omarbeidelse.

Spiseplass på brygga i sommerhalvåret.

God parkeringsdekning for ansatte og
kunder.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss for utfyllende opplysninger
og muligheter for leie.